Хүний нөөцийн менежментийн модуль нь хүний ​​нөөцийн холбоотой бүх хэрэгцээг хангах цогц багц юм. Энэ нь сонгон шалгаруулалт, ажилчдын лавлагаа, ирц, чөлөө, менежмент, зардал, цагийн бүртгэлийн менежмент зэргийн чиг үүргийг удирддаг.

Хүний нөөцийн менежментийн онцлогийг идэвхжүүлэхийн тулд та Odoo програмуудаас дараахь модулийг суулгах хэрэгтэй.

Ажилтан

Энэхүү модуль нь танай байгууллагын ажилтны лавлагаа болон түүхийг удирдана. Та байгууллагынхаа хэлтсийн шатлалыг бий болгож, тухайн шатлалд тохирох бүтцийг бий болгон өөр өөр хэлтсийн дор ажилчдаа нэмэх боломжтой. Ажилчдын гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ модулийг ашиглан тохируулна. Тэгэхээр энэхүү модуль нь хүний ​​нөөцийн модулийн суурь юм.

Ирц

Ажилчдын ирцийг хянах боломжтой. Ирцийн бүртгэлийн төхөөрөмжөө програм руу нэмж оруулж болно.  Энэхүү модулийг цалин хөлс, амралтын чөлөө, цагийн хуудас болон төсөл модулийн хамт хэрэглэж болно.

Амралт чөлөө

Ирц, цалин хөлс, цагийн хуудастай нэгтгэсэн амралт чөлөөний модуль нь ажилчдын амралт чөлөөний хүсэлтийг авах боломжтой.

Зардлууд

Зардлын менежментийн модуль нь ажилчдын зардлыг удирдах боломжийг олгодог. Ажилтан зарцуулсан зардлын хүсэлтээ гаргаж өгөх ба холбогдох албан тушаалтнууд хүсэлтийг батлана.  

Сонгон шалгаруулалт

Та энэхүү модулийн тусламжтайгаар бүх сонгон шалгаруулалтыг автоматжуулж, хянах боломжтой. Ажилд авах үе шат, шалгуур, мэргэшил гэх мэтийг энэ модулийн дагуу тохируулж болохоос гадна вэбсайтаар дамжуулан ажилд зуучлах зорилгоор онлайн ажлын байрны програмыг суулгаж болно.

Цалин хөлс

Цалингийн менежментийн модуль нь гэрээгээ эхлээд тохируулах замаар ажилтан бүрийн цалин хөлсийг бий болгоход тусалдаг. Тэдгээрийн дагуу үндсэн цалин, ажлын хуваарь, үргэлжлэх хугацаа, ажилчдын цалин хөлстэй холбоотой бусад өгөгдлийг хялбархан оруулах боломжтой.

Odoo ХНМ –н зарим онцлог шинж чанаруудаас нь дурьдвал:

Ажилтны танилцуулга үүсгэх – Ажилтан бүрийн танилцуулгыг нэг дор бүрдүүлэх боломжтой.

Гэрээ удирдах – Ажилтны байдал, албан тушаалын нэр, гэрээний төрөл, огноо болон цагийн хуваарийг хянах боломжтой.

Цагийн хуудсыг удирдах – Долоо хоног, сарын ажлын цагийн бүртгэлийг гаргаж, ажилчдынхаа төсөлд зарцуулсан цаг хугацааг хянах боломжтой.

Ирц зохицуулах – Ажилчдынхаа ажил дээрээ байгаа эсэхийг хянаж боломжтой ба хүний нөөцийн менежерүүд ажилтны сар бүрийн ирцийн байдлыг хялбархан мэдээлэх боломжтой.

Амралт чөлөөг удирдах – Амралт, албан ёсны амралт, өвчтэй өдрүүдийг зохицуулах боломжтой.

Хяналтын самбар – Менежер бүрт хяналтын самбар байх боломжтой.

Хамтын ажиллагаа – Байгууллагын дотоод сүлжээнд ажилчид, баримт бичгүүдийг дагаж мөрдөх, хурал уулзалтанд нэгдэх, файл хуваалцах, чатлах гэх мэт боломжуудтай.

Урамшуулалын систем – Сорилт, зорилго, урамшууллыг тодорхой зорилт, зорилгын дагуу боловсруулж, ажилчдынхаа үр дүнг урамшуулах боломжтой.

Систем хэрэглэгчид – Хүний нөөцийн менежментийн процесст үндсэндээ гурван төрлийн хэрэглэгчид байдаг

 • Ажилтан – Албаны ажилтан. Тэрбээр ирцээ тэмдэглэж, түүнд даалгасан ажилтай танилцаж, цагийн хуудсаа удирдаж, түүнтэй холбоотой бусад ажлуудыг гүйцэтгэж чаддаг.
 • Ажилтан: – Амралт чөлөө, цагийн хуудас зэргийг батлах гэх мэт илүү сайн эрх мэдэл, нэвтрэх эрхтэй дээд түвшний ажилтан.
 • Менежер: – Хүний нөөцийн модуль дахь бүх үйл ажиллагааг хянах, тохируулах менежер. Бүх түвшинг бүрэн хянах боломжтой ажилтан.

Ажилтан үүсгэх

Ажилтнууд хяналтын самбар руу ороход ажилтны мэдээллийн сан байна. Ажилтны нэр, албан тушаал, бусад холбогдох мэдээллийг шууд харах боломжтой.

Түүнчлэн компани, хэлтэс дээрээ тулгуурлан ажилтнаа амархан шүүж харах боломжтой.

Шинэ ажилтан үүсгэхдээ Үүсгэх товч дарна.

Үүсгэх маягтын дор ажилтны нэр, ажлын байрны байршил, пайз (сургагч багш, ажилтан эсвэл зөвлөх гэх мэт), ажлын гар утас, ажлын утас, ажлын имэйл, ажлын байр, компани, хэлтэс зэрэг ажилтантай холбоотой бүхий л чухал мэдээллийг багтаасан байна.

Resume/ Анкет табын дор ажилтны анкет, ур чадварыг оруулах боломжтой.

Туршлага болон ур чадварынхаа мэдээллийг оруулсны дараа дараах байдалтай харагдана.

Ажлын мэдээлэл таб дор

Ажлын мэдээлэл таб дор дараах мэдээллүүд харагдана. Ажлын хаяг, түүний зөвшөөрөгчид, чөлөө авахыг нь хариуцах ажилтан, зардлыг нь батлах үүрэгтэй ажилтан, цагийн хуудсыг баталгаажуулах ажлыг хариуцах гэх мэт ажилтай холбоотой мэдээллийг нэмж оруулах боломжтой.

Мэдээллээ оруулсны дараа тухайн ажилтны шаталсан бүтцийг олж харах болно. Тухайн ажилтанд хэн хяналт тавьж байгаа, түүний удирдлага дор аль багийн гишүүд багтдаг гэх мэт байгууллагын бүтцийн байршлыг харах боломжтой болно.

Хувийн мэдээлэл таб дор

Ажилтантай холбоотой бүх хувийн мэдээллийг, тухайлбал түүний хувийн хаяг, гэр бүлийн байдал, ажиллах зөвшөөрөл гэх мэт бүх мэдээллийг оруулж болно.

Хүний нөөцийн таб дор

Та нэвтрэх эрх, бүртгэлийн дугаар, ирцийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, код, тэмдгийн дугаар, үнэлгээний маягтын тохиргоо зэргийг хянахын тулд холбогдох хэрэглэгчийн нэрийг оруулж өгөхөөс гадна цагийн хуудасны мэдээллийг оруулж өгч болно.

Ажилтныг шинэчлэх / устгах

Ажилтнууд – Хяналтын самбар

Жагсаалтаас ажилтны хэнийг нь ч сонгоод Засах товч дээр даран мэдээллийг өөрчлөх боломжтой.

Үйлдэл товч дээр даран ажилтны мэдээллийг устгах боломжтой.

Албан тушаалууд

Албан тушаал үүсгэх тохиргоо

Ажилчид – Тохиргоо – Албан тушаалууд цэс рүү орно.

Үүсгэх товч дарахад доорх цонх гарч гарна.

Албан тушаал, хэлтэс, компанийн нэр болон хариуцагчийн мэдээллийг оруулан Хадгалах товч дарна.

Хэлтэс үүсгэх

Odoo нь байгууллагынхаа хэлтсийн шатлалыг хамгийн энгийн байдлаар бий болгох, удирдах боломжийг танд олгоно.

Ажилчид – Тохиргоо – Хэлтэсүүд цэс рүү орон үүссэн хэлтсүүдийн мэдээллийг харах боломжтой.

Ажилчид дээр даран дараах цонх руу шилжих ба уг хэлтэсд ямар ямар ажилтан хамаарагдах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

Үүсгэх товч даран Хэлтсээ үүсгэнэ.

 • Хэлтсийн нэр
 • Толгой хэлтэс
 • Менежер
 • Шинжилгээний данс гэсэн талбаруудыг бөглөн Хадгалах товч дарна.

Ажилтны гэрээ

Ажил олгогч ба ажилтны хоорондох зөвшилцлийн гэрээ бол хөдөлмөрийн гэрээ юм. Энэ нь ажил олгогч ба ажилтны хоорондын харилцааг холбодог. Odoo нь ажилчдын мэдээллийн дагуу ажилчдын гэрээний загварыг ажлын байр болон бусад холбогдох албан тушаалын хамт нэмж оруулах боломжтой.

Ажилты гэрээг үүсгэхдээ Ажилчид – Ажилчид – Гэрээнүүд цэс рүү орон Үүсгэх товч дарна.

Загварын дагуу компанид ажиллагсдын сар бүрийн мэдээллийг багтаасан цалингийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, сарын урамшуулал, ажилчдын зардал, ажилласан жилийн нэмэгдэл, цалингийн бүтцийн төрөл, ажлын цагийн хуваарь, гэрээний хэлбэр гэх мэт мэдээллүүдийг нэмж оруулах боломжтой.

Төлөвлөгөө үүсгэх

Ажилчид – Тохиргоо – Төлөвлөгөө цэс рүү орон Төлөвлөгөөгөө үүсгэнэ.

Шинэ төлөвлөгөө үүсгэхээр бол Үүсгэх товч дарна.

Та нэр, Сургалт, Материалыг түгээх гэх мэт ажилбарын төрлүүдийг сонгон оруулж болно. Ажилбарын төрлийг нэмэхийн тулд Мөр нэмэх сонголтыг дарна.

Сонголтоо хийн Сонгох товч дарна.

Урамшууллыг тоглоомын аргаар /gamification/

Хүний нөөцийн талаар ярихад gamification нь өөрийн гэсэн онцгой байр суурьтай байдаг. Энэ нь ажилчдын сэтгэл санааг сэргээж, ажлын байран дээр илүү их зүйлийг хийх урам зориг өгөхөд тусалдаг. Олон компаниуд ажилчдыг урамшуулж, оффист гэртээ байгаа мэт уур амьсгалыг бий болгох зорилгоор ашигладаг. Odoo-ийн удирдлага дор тоглоомын нэг хэсэг болох хэд хэдэн сорилтууд байдаг. Хэрэглэгчид төлөвлөсөн зорилго болон сорилтыг оноогоор үнэлдэг.

Сорилтууд

Зорилгоо тодорхойлохын тулд Сорилтуудаа үүсгэнэ. Шинэ сорилтыг тохируулахын тулд Ажилчид – Тохиргоо – Сорилтууд цэс рүү орон Үүсгэх товч дарна.

Сорилтын нэр /САРЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ЗОРИЛГО/, сорилтын тогтмол хугацаа, харуулах горим: Хувийн зорилгууд/ тэргүүлэгчийн самбар, сорилтыг хариуцагч, эхлэх огноо, дуусах огноо, Зорилгын тодорхойлолт гэх мэтийг оруулах боломжтой.

Медаль

Тоон бус амжилтын хувьд хэрэглэгчидэд медаль гардуулдаг. Медаль нь хэрэглэгчийн амжилтанд талархлаа илэрхийлэх хамгийн сайн хэрэгсэл юм. Энэ нь зөвхөн “баярлалаа” эсвэл том амжилтыг илэрхийлдэг.

Хяналтын самбараас аль хэдийн бий болгосон медалиудыг харах боломжтой ба энэ сард энэ медалийг хичнээн олгосон, тайлбарын тэмдэглэл гэх мэт хэд хэдэн мэдээллийг харж болно.

Шинээр медаль үүсгэх бол Ажилчид – Тохиргоо – Медаль цэс рүү орон Үүсгэх товч даран Медаль үүсгэнэ.

Сар бүрийн хязгаарлагдсан илгээлт гэсэн сонголтыг идэвхжүүлснээр нэг хүнд энэ тэмдгийг илгээх сарын хязгаарыг тогтоож болно.

Тайлан

Ажилтны дүн шинжилгээний тайланг харахын тулд Ажилчид – Тайлан – Гэрээнүүд цэс рүү орно.

Нийт ажилтнуулд, нийт гэрээ болон сүүлийн гэрээний дуусах хугацаа гэх мэт ажилчдад хамааралтай статистикийн бүрэн мэдээллийг харах боломжтой. Шүүлтүүрийг ашиглан гэрээтэй холбоотой илүү нарийвчилсэн мэдээллийг хайх боломжтой болно.

Ажилчдын ирцийг удирдахын тулд Odoo HR менежмент ирцийн модулийг ашиглаарай. Модулийн дагуу ажилчдын ирцийг Орсон / Гарсан үйлдлүүд дээр үндэслэн бүртгэж болно.

Ирц бүртгүүлэх

Ирц бүртгэх 2 арга байдаг.

 • Шууд бүртгүүлэх болон ирцийг тэмдэглэх
 • Киоск горим ашиглан ирцээ бүртгүүлэх

Шууд бүртгүүлэх болон ирцийг тэмдэглэх

Зөвхөн систем рүү нэвтрэх админ эрхтэй оффисын ажилтан ирцийн мэдээллийг авах болон ирцийг тэмдэглэх эрхтэй байдаг. 

Ирц – Орсон/гарсан

Төхөөрөмж / Киоск горим

Энд ажилчдын ирцийг тэдний үнэмлэхний дугаар болон пин код ашиглан өгдөг. Эдгээр мэдээллийг Ажилчид – HR тохиргоонууд таб руу орон ажилчдын мэдээллээс харах боломжтой.

Ирц –Менежер – Киоск горим цэс рүү даран орно.

Өөр нэг сонголт бол пин код ашиглан нэвтрэх/гарах явдал юм. Үүний тулд Ирц – Тохиргоо цэс рүү орон Ажилтны Пин -г сонгон идэвхжүүлнэ.

Identify Manually товч дээр даран дараах цонх руу шилжинэ.

Ажилтнаа сонгон ороход Пин код хийх дэлгэц рүү шилжинэ.

Пин код хийх дэлгэцийг харах болно.

 

 

 

Хүний ​​нөөцийн процессыг баталгаажуулж ажилд авах үйл явцыг саадгүй хийх боломжийг олгосон байдаг. Хүний ​​нөөцтэй холбоотой сонгон шалгаруулалт гэсэн нэмэлт модультай. Оффисын менежер болон менежер сонгон шалгаруулалт хийх янз бүрийн ажлын байрыг модуль дээр үүсгэж болно. Зарлагдсан албан тушаалын хувьд хэрэглэгчид гараар эсвэл вэбсайтаар дамжуулан өргөдөл гаргах боломжтой.

Бүрдүүлэлт модуль руу ороход доорх цонх харагдах бөгөөд хяналтын самбараас тухайн байгууллагад явуулж буй зарлагдсан ажлын байрны явцын талаархи ерөнхий мэдээллийг авах боломжтой. Вэбсайтад нийтлэгдсэн байдал, нийтлэл бүрт хэдэн шинэ өргөдөл ирсэн, шинээр хэдийг элсүүлэх гэх мэт янз бүрийн мэдээллүүдийг харна.

3 цэг дээр даран тухайн албан тушаалыг засах боломжтой.

Зарлагдах ажлын байрыг үүсгэх

Ажлын шинэ байр үүсгэхийн тулд та үүнийг самбараас шууд үүсгэх эсвэл Бүрдүүлэлт – Тохиргоо – Албан тушаалууд цэс рүү орон үүсгэх боломжтой.   

Эндээс ажлын байр, компани, вэбсайт, хэлтэс, ярилцлагын хуудас, ажлын байршил, ажилд авах хариуцлагатай ажилтан, ажлын байрны тодорхойлолт гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээллийг зааж өгч болно. Бүх өөрчлөлтийг хийсний дараа хадгалах товч дарна.

Онлайнд байршуулахаас өмнө Бүрдүүлэлт – Тохиргоо цэс рүү орон Ажлын байрны Зарлал талбарын дор байрлах Онлайнд байршуулах -г сонгон идэвхжүүлээрэй.

Очих вебсайт дээр даран зарласан ажлын байраа харах боломжтой.

Хэрвээ та ажлын байрын тодорхойлолтонд засвар хийхийг хүсвэл EDIT товч дээр дарна.

Вэбсайтынхаа дүр төрхийг өөрчлөхийн тулд та зүүн талд байрлах блокын загваруудаас сонгон байршуулж Хадгалах товч дарснаар таны өөрчлөлт идэвхтэй болно. Та уг ажлын байрны мэдээлэл бүрэн болсон гэж үзэж байвал сайтын баруун дээд буланд байрлах Publish товч дээр даран вебсайтад мэдээллээ нийтэлж болно.

Ажлын байранд анкет бөглөх

Odoo нь ажилд зуучлах бүрэн шийдлийг өгдөг ба  та вэбсайт дээр үүсгэсэн боломжуудыг нийтэлсний дараагаар ажил хайгчид үүнийг харах боломжтой.

Аpply Now товч дарахад ажил горилогч дараах цонх руу шилжих ба үүнд нэр, утасны дугаар, өөрийн товч танилцуулга, имэйл хаяг гэх мэт үндсэн мэдээллээ нэмж оруулах, мөн анкетаа хавсаргах боломжтой болно.

Шаардлагатай мэдээллээ оруулан Submit товч дээр даран өөрийн анкетаа илгээж үүний дараа хэрэглэгч Баяр хүргэе хуудас харах болно. Дараа нь вэбсайтын бусад хуудсыг үргэлжлүүлэн шалгаж болно.

Үүний дараа Бүрдүүлэлт – Ажил орох өрөгдлүүд – Албан тушаалаар цэс рүү орон ирсэн анкетуудын мэдээллийг харах боломжтой. Ирсэн өргөдлүүд дээр даран ороход анкетуудын үе шатуудыг харна.

Тухайн ажил горилогч дээр даран дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.

Өргөдлийн дүгнэлт хэсгийн дор байрлах талбараас ажил горилогчийн ямар нэгэн баримт бичиг хавсаргасан эсэх, түүнтэй хийхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагаа байгаа эсэх зэргийг олж мэдэх боломжтой.

Уулзалтын тов болон ямар нэгэн төлөвлөгөө оруулах бол Schedule Activity дээр үүсгэнэ.

Тайлан

Менежерүүд эсвэл хэлтсийн дарга нар ажилд зуучлах үйл явцад хялбар дүн шинжилгээ хийх боломжтой бөгөөд мэдээллээ экспортлох боломжтой. Үүний тулд Бүрдүүлэлт – Тайлан – ХН бүрдүүлэлтийн шинжилгээ цэс рүү орон харна.

 

 

 

 

 

 

 

Амралт чөлөөний модулийг ажилчдын амралт чөлөө хүсэх хүсэлт болон ирцийн хүсэлт хүсэх гэсэн 2 аргаар хэрэглэдэг.

Үүний тулд та Чөлөө гэсэн модулийг суулгах хэрэгтэй. Чөлөө модулийн хяналтын самбар руу ороход та тухайн өдөр / долоо хоног / сарын амралт чөлөөгөө харах боломжтой.

Чөлөө хүсэх өдрөө сонгон календарын өдөр дээр дарах эсвэл Чөлөөний шинэ хүсэлтүүд товч дээр дарахад чөлөөний хүсэлтийн цонх гарч ирэх бөгөөд чөлөөний төрөл, хугацаа болон тайлбараа оруулан хадгалах товч дээр дарна.

Ирцийн хүсэлт/амралт чөлөөний төрөл

Чөлөө – Тохиргоо – Чөлөөний төрлүүд цэс рүү орон чөлөөний төрлөө үүсгэнэ.

Үүсгэх товч дарахад дараах цонх гарч ирэх бөгөөд холбогдох мэдээллийг оруулан чөлөөний төрлөө үүсгэнэ.

Хуваарилалт Горим:

 • No allocation needed – хуваарилалт хийх шаардлагагүй -Хэрэглэгч чөлөөтэй хүсэлт илгээж болно.
 • Free allocation request-Хуваарилах хүсэлт илгээж болно -Хүний нөөц хуваарилах бөгөөд түүний дагуу хэрэглэгч хүсэлтээ илгээж болно.
 • Allocated by HR only – Зөвхөн ХН хуваарилалтын хийнэ.

Ажлын цагийн төрөл

Батлагдсан

Хүчинтэй хугацаа: Амралт чөлөөний төрлийн хүчинтэй хугацааг батлах

Чөлөөний хүсэлт үүсгэх

Чөлөө – Миний чөлөө – Чөлөөний хүсэлтүүд цэс рүү ороход таны хүссэн чөлөөний жагсаалтууд гарч ирэх ба та шинээр чөлөөний хүсэлт үүсгэх гэж байгаа бол Үүсгэх товч дарна.

Үүсгэх товч дарахад дараах цонх руу шилжинэ. Чөлөөний төрлөө сонгон чөлөө үргэлжлэх хугацаагаа оруулан тайлбар байвал мэдээллээ нэмж оруулан Хадгалах товч дарна.

Чөлөөг батлах

Хэрэглэгч хүсэлтээ илгээсний дараа түүнийг батлах нь ХН-н ажил юм. Чөлөөг батлахын тулд  тохиргоо хийх шаардлагатай. Үүний тулд Чөлөө – Менежерүүд – Чөлөө цэс рүү орно. Тэнд нийт ажилчдын хүсэлтийн жагсаалтыг харах боломжтой.

Батлах ёстой чөлөөгөө сонгон орж Батлана.

Чөлөөний тайлан

Амралт чөлөөний тайланг Чөлөө – Тайлан – Ажилтан цэс рүү орон харах боломжтой.

Чөлөөний хуваарилалт

Чөлөө гаргах хүсэлтийг бодвол чөлөөний хуваарилалт нь төлөвлөсөн амралтын хүсэлт юм. Ажилтан ерөнхийдөө урт хугацаагаар явах тохиолдолд хэрэглэнэ.

Тохиргоо хийхдээ Чөлөө – Миний чөлөө – Хуваарилах хүсэлтүүд цэс рүү орон үүсгэнэ.

Энд чөлөөний тайлбар, чөлөөний төрөл, амралтын үргэлжлэх хугацаа, тайлбараа нэмж оруулах боломжтой. Талбаруудыг бөглөөд, Хадгалах товчийг дарж, амралтаа менежерээр баталгаажуулна.

Ажилчдын нийт амралт чөлөөний хүсэлт болон ирцийн хүсэлтийг харахыг хүсвэл Чөлөө – Бүгд цэс рүү орон харна.

Аль нэг ажилтан дээр дарахад шууд тэндээс ХНАлба эсвэл холбогдох менежер уг чөлөөний хүсэлтийг батлах эсвэл татгалзаж болно.

 

 

Цалингийн модуль нь байгууллагын ажилчдын цалин хөлсний менежмент болон түүний эргэн тойронд явагддаг үйл явцыг хамруулна. Энэхүү менежмент нь цалин хөлс, ажилчдын хөнгөлөлт / тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох, ажилчдын зээлийн дүнг суутгах гэх мэт орно.

Цалингийн модуль руу ороход ажилчдын бүртгэлийг харах болно. Компани эсвэл хэлтэс дээрээ тулгуурлан ажилтнуудаа амархан шүүж харах боломжтой. Мөн та тухайн ажилтны мэдээллийн дээр тэмдэглэгдсэн улаан тэмдэглэлээг харж болно. Улаан цэг нь ажилтан байхгүй байгааг, улаан гурвалжин нь гэрээнд буруу зүйл байгааг эсвэл ажилтны гэрээний хугацаа байхгүй мөн ажилтны гэрээний хугацаа дуусах гэж байгааг анхааруулж байгааг илтгэнэ.

Тиймээс цалин хөлсийг эхлүүлэх эхний алхам бол Ажилчдын гэрээ байгуулах явдал юм. Үүний тулд Ажилчид –Ажилчид – Гэрээнүүд цэс рүү орон Үүсгэх товч дарна.

Загварын дагуу компанид ажиллагсдын сар бүрийн давуу талыг багтаасан цалингийн мэдээлэл, сар бүрийн тэтгэмж, ажилчдын зардал, олон жилийн нэмэлдэл, цалингийн бүтцийн төрөл, ажлын хуваарь, гэрээний төрөл гэх мэт хэд хэдэн мэдээллийг нэмж оруулах боломжтой.

Цалингийн дүрмийн тохиргоо

Цалингийн дүрэм нь ажилчдын тэтгэмж, татвар, суутгал, шимтгэл зэргийг нарийвчлан тооцоолоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ажилчдын цалингийн дүрмийг тохируулахын тулд Цалин – Тохиргоо –Дүрэм цэс рүү  орон Үүсгэх товч дарна.

Эндээс хэд хэдэн зүйлийг тодорхойлж болно:

 • Нэр: Цалингийн дүрмийн нэр.
 • Ангилал: Үүсгэсэн ангилалаас сонгоно. /Суутгал, нэмэгдэл, шимтгэл г.м/
 • Код: Энэ нь үндсэн цалин тооцоолох явцад хялбар нэвтрэхэд ашиглагдах код.
 • Идэвхтэй: Тухайн дүрмийг идэвхтэй байлгах.
 • Цалингийн хуудсан дээр гарч ирэх: цалингийн дүрмийг цалингийн хуудсан дээр харуулахад ашигладаг.
 • Дараалал: Тооцооллын дарааллыг зохион байгуулахад ашиглана.

Ерөнхий таб дор

Зарим талбаруудыг харж болно:

 • Нөхцөлд тулгуурласан: Эндээс цалингийн тооцоо тус бүрт тухайн ангилал хэрхэн яаж хийхийг тохируулж болно. Энэ талбарт гурван нөхцөл байдаг.
  • Үргэлж үнэн: Хэрэв бид энэ нөхцлийг тохируулсан бол цалингийн тооцоо бүрт энэ дүрмийг ашиглах боломжтой болно.
  • Хязгаар: ​​Энэ тохиолдолд бид өөр талбарууд болох доод ба дээд хязгаарыг харж болно. Дүрэм нь ажилчдын цалин хөлс эдгээр хоёр хүрээний хоорондох үед л хэрэгжинэ.

 • Пайтон илэрхийлэл: Энэ тохиолдолд бид пайтон нөхцлийг бүрдүүлэхэд туслах зарим тайлбар мөрүүдийг харж болно. Анхдагч байдлаар odoo нь үр дүнд суурилсан тэгшитгэлийг өгдөг.

 • Тооцоололт
  • Тогтмол дүн – Энэ тохиолдолд бид тогтмол тоо хэмжээг өгөх боломжтой.
  • Хувь – Энэ тохиолдолд тооцооллыг доор байгаа талбарууд дээр үндэслэнэ.
  • Пайтон код – Энд тооцооллыг Пайтон код дээр үндэслэж болно.

Цалингийн бүтцийн тохиргоо

Компани бүр өөрийн дүрэм, нөхцөлд үндэслэн өөр өөр цалингийн бүтцийг баримталдаг. Цалингийн бүтцийг шинэчлэн тохируулахын тулд Цалин – Тохиргоо – Цалингийн бүтэц цэс рүү орон Үүсгэх боломжтой.

Нэр: Бүтцийн нэр.

Төрөл: Бүтцийн хэлбэрийн нэр

Цалин – Тохиргоо – Цалингийн бүтцийн төрөл цэс рүү орон төрлөө үүсгэж болно.

 • Бүтцийн төрөл,
 • Цалингийн төрөл: Цагийн хөлс / Сарын тогтмол цалин.
 • Цалин бодох хуваарь: Цалин хөлсний төлбөрийн давтамжийг тодорхойлдог.

 • Анхдагч ажлын цаг

 • Ажлын цагийн тооцооны үндсэн төрөл

Цалингийн бүтэц рүү эргэж очвол бусад талбарт дараахь зүйлс орно.

 • Ажилласан өдрийн мөрийг ашиглах: Ажлын өдрүүдийг цалингийн хуудсанд тооцохгүй / харуулахгүй.
 • Товлосон төлбөр: Товлосон төлбөрийн мэдээллээ сонгон оруулна.

Ажилчдын цагийн хуудас

Цалингийн хуудсыг зөвхөн тухайн байгууллагатай хүчин төгөлдөр гэрээтэй ажиллагсдын хувьд гаргах боломжтой. Хэрэв танайд ажилтан шинээр ирсэн бол эхлээд ажилтан ба байгууллагын хооронд ажилтны гэрээг байгуулах ёстой.

Тохиргоо

Цалин – Цагийн хуудас – Бүх цагийн хуудсууд цэс рүү орон Үүсгэх товч дарна.

Эндээс ажилтны нэр, мөчлөг, тодорхойлолт, гэрээ, цалингийн хуудсыг сонгох боломжтой. Ажлын өдрүүд & оролтууд табын дор ажилласан өдрүүдийг нэмж оруулж болно.

Бүх талбарт мэдээлэл оруулсны дараа Тооцоолох товчийг дарна.

Мөн хэвлэх товч даран цалингийн хуудсаа хэвлэх боломжтой.

Үүсгэсэн цалингийн хуудасны жагсаалтаа Цалин – Цагийн хуудас – Бүх цагийн хуудсууд руу орон харах боломжтой.

 

 

 

 

Өмнө нь бид нэг хүний цалингийн хуудсыг бий болгохыг харсан бол цалингийн хуудсыг багц хэлбэрээр үүсгэх боломжтой юм.

Үүний тулд Цалин – Цалингийн хуудас -Багцууд цэс рүү орон ажилчдын цалингийн жагсаалтыг харах ба Үүсгэх товч дарснаар дараах хуудас руу шилжинэ.

Эндээс та нэр, мөчлөг, багцын төрөл, алба хэлтсийн мэдээллийг оруулна. Эдгээр бүх талбарыг нэмж оруулсны дараа Цалингийн хуудсууд үүсгэх товчийг дарахад та дараахь цонх руу шилжих болно.

Цалингийн хуудсаа үүсгэн батласнаар таны Цалингийн багцын хуудас үүсэх болно.