Хөнгөлөлт хангамж

Өдрийн халуун хоолны хөнгөлөлт

Өдөр тутмын цай кофе болон дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн

Эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо

Салбар компанийн онцлогоос хамаарах хөнгөлөлт урамшуулалд хамрагдах боломжууд

Ажлын байрны онцлогоос хамаарсан утас болон унааны хөнгөлөлтүүд