ERP гэдэг нь (Enterprise Resource Planning) гэсэн үгний товчлол бөгөөд компанийн санхүү, борлуулалт, хүний нөөц, үйлдвэрлэл, захиргаа гээд бүхий л хэлтэс нэгжийг холбон ажилладаг байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн нэгдсэн систем юм.

Байгууллагад ERP системийг нэврүүлсэнээр мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, хүний нөөц, хөрөнгийн дэлгэрэнгүй хяналтыг хийн удирдлагын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөхүйц мэдээллүүдийг цаг алдалгүй боловсруулдаг бөгөөд компанийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд туслах чухал систем юм.

Буман Айти ХХК нь танай байгууллагад маш баялаг модулийн сантай таны бизнесийн хэрэгцээг хангахын тулд хэрэглэж болох Odoo ERP системийг санал болгож байна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦ

Initial

20 цаг

Энгийн модулиуд
 • Бичиг баримт
 • Бизнесийн шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
Дэлгэрэнгүй

Standard

50 цаг

Ахисан модулиуд
 • Бичиг баримт
 • Бизнесийн шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт


Дэлгэрэнгүй

Custom

100 цаг

Өгөгдөл импортлох, хөгжүүлэлт
 • Бичиг баримт
 • Бизнесийн шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт

Дэлгэрэнгүй

Pro

200 цаг

Өгөгдөл импортлох, хөгжүүлэлт
 • Бичиг баримт
 • Бизнесийн шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт

Дэлгэрэнгүй

Premium

Гэрээгээр

Өгөгдөл импортлох, хөгжүүлэлт
 • Бичиг баримт
 • Бизнесийн шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт

Дэлгэрэнгүй