odoo ERP мэдээлэл

About Odoo

ОDOO гэдэг бол бүх төрлийн бизнесийн байгууллагад ашиглах боломжтой бизнесийн цогц мэдээллийн систем юм. Belgium Odoo S.A компани нь 2005 онд анх TinyERP нэртэй системийг хөгжүүлж хэрэглэгчдэд хүргэсэн. Жил бүр шинэ хувилбар, шинэ боломжуудыг төрүүлж, системээ тасралтгүй хөгжүүлсээр ирсэн. 2010 оноос эхлэн энэ систем нь OpenERP нэрээр Европоор хурдтай тархсан бөгөөд 2014 онд энэхүү систем […]

odoo ERP мэдээлэл

Хэрхэн нэвтрүүлдэг вэ?

Нэвтрүүлэлт нь дараах 5 үе шаттайгаар явагдана. Урьдчилсан шинжилгээ Танай байгууллагын бизнес процесст тодорхой хэмжээгээр шинжилгээ хийж Odoo –програмын  ерөнхий хүрээнд хэрхэн зохицож буйг тодорхойлно. 2. Хөгжүүлэлт & Нэвтрүүлэлт Урьдчилсан шатны шинжилгээ хийсний дараа хэрэв шаардлагатай бол танай хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тодорхой хэмжээнд системээ өөрчлөн тохируулах, шинэ боломжуудыг нэмж хөгжүүлэх зэрэг ажлуудыг хийнэ. Нэвтрүүлэлтийн төлөвлөгөө […]

  • 1
  • 2