// Үйлчилгээ

Мэдээлэл технологийн дэд бүтцэд суурилсан үйлчилгээ

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэдээлэл технологийн тусламжтайгаар хэвийн явуулахад шаардлагатай бүхий л тоног төхөөрөмж болон системийн тохиргоог хэлнэ.

Манай компани нь аливаа байгууллагад мэдээлэл технологийн бүхий л үйлчилгээг нэвтрүүлэхдээ таатай байх болно.

Дотоод сүлжээний зохион байгуулалт /Кабел холболт/

Virtual server түрээс, Physical server түрээс /Сервер суурилуулалт, тохиргоо хийх/

Бизнест зориулсан смарт төхөөрөмж

Камер суурилуулалт /Hikvision/

Посын төхөөрөмж нийүүлэлт /Сканнер/

Сүлжээний төхөөрөмж нийүүлэлт, тохиргоо суурилуулалт

Принтер худалдаа, хор цэнэглэх, тохиргоо

Суурин болон зөөвийн компьютер нийлүүлэлт

UI/UX Design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

Dedicated Team

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

UI/UX Design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design.

Dedicated Team

Over the past decade, our customers succeeded by leveraging Intellectsoft’s process of building, motivating.

Бид танд болон танай компанийн мэдээллийн технологийн цогц шийдлийг бүтээнэ.

МТ ЦОГЦ ШИЙДЭЛ