Цаг үеийн мэдээлэл

Ажилтны амралтын хэсэг

Ажилтны амралтын хэсэгтэй танилцаарай

Хүн хоногийн 24 цагийн 8 цагийг унтаж, 8 цагийн өөртөө болон гэр бүлдээ зарцуулж үлдсэн 8 цагийг ажил дээрээ өнгөрөөдөг. Тиймээс ажилтан бүрийн хоёр дахь гэр болсон ажлын орчныг тав тухтай сэтгэл ханамжтай байлгах нь чухал юм.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *