No teams have been published.

Туслах үйлчилгээ

Тохиромжтой хэрэглэгчийн  interface-тэй. Хэрэглэгчийн дуудлагыг хянах, эрэмбэлэх, шийдвэрлэх. 
Ажилчдын ажлын ачааллын тоймыг шуурхай гаргах, дуудлагын төлөвийг шалгах.
Odoo • A picture with a caption
 

Олон сувагт, хэрэглэгчидтэйгээ байгаа газраас нь хандах 

И-мэйл

Шинээр ирсэн мэйлийг автоматаар дуудлагад оруулах

Веб сайтын маягт 

Хэрэглэгчийн асуудлыг бүлэглэж веб сайтын маягт нэмж оруулах.

 Шууд чат

Зочидтой шууд холбогдохын тулд веб сайт дээрх Шууд чат залгаасыг ашиглах 

Тохиргоо 

Үйлчилгээний гэрээний нөхцөлийн дагуу автоматаар дуудлагыг бүртгэж шийдвэрлэхээр тохируулах . Дуудлагыг мэйлээр хүлээн авах, шийдвэрлэх процессыг автоматжуулах. Хэрэглэгчийн түгээмэл тохиолддог асуудлуудыг бүлэглэж и-мэйлийн загварт оруулах. Дуудлага хариуцах мэргэжилтнүүдтэй шууд чатаар холбогдох.

 

Odoo • Text and ImageТуслах үйлчилгээг санал болгох:

Үйлчлүүлэгчид туслах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу зарцуулсан цагийг бүртгэх, хянах зэргийг цагийн хуудасны апп-тай холбогдож ажиллана.

  Ухаалаг өөрөө өөртөө үйлчлэх үйлчилгээг санал болгох

Хэрэглэгчийн мэдлэгийг бий болгох.

Түгээмэл асуулт хариулт, сургалтын видео бичлэг, PPT-р дамжуулан хэрэглэгч өөрөө дуудлага шийдвэрлэх боломжтойгоор платформоо хөгжүүлэх боломжтой.

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.