Odoo • Image and Text

ODOO ERP СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭЛТ,

ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Бид Odoo системийн стандарт багцад Монгол улсын татварын хууль журамд нийцсэн нягтлан бодох бүртгэлийн дансны мод, тайлангийн загвар бүхий Localization module захиалж хийлгэх ажлыг гардан гүйцэтгэсэн бөгөөд Монгол улсын хэмжээнд Odoo системийг хамгийн өргөн хүрээтэй, олон хэрэглэгчтэйгээр нэвтрүүлсэн туршлагатай компани юм.

Үнийн санал

Ангилал

Цаг

Зориулалт

Initial

20 цаг

Энгийн модулуид
 • Төслийн удирдлагын бичиг баримтууд
 • Бизнесийн хэрэгцээ шаардлага
  тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт 

Standard

50 цаг

Ахисан модулиуд
 • Төслийн удирдлагын бичиг баримтууд
 • Бизнесийн хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт

Custom

100 цаг

Өгөгдөл импортлох
 • Төслийн удирдлагын бичиг баримтууд
 • Бизнесийн хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт

Pro

200 цаг

Өгөгдөл импортлох
 • Төслийн удирдлагын бичиг баримтууд
 • Бизнесийн хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт

Premium

Гэрээгээр

Өгөгдөл импортлох
 • Төслийн удирдлагын бичиг баримтууд
 • Бизнесийн хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох
 • Системийн демо танилцуулга
 • Ашиглах модулийн сонголт хийхэд туслах
 • Сургалт, чиглүүлэх
 • Утас + имэйлээр зөвлөгөө өгөх
 • Системийн тохиргоо
 • Системд өгөгдөл импортлоход зөвлөх
 • Хөгжүүлэлт

Багц цагийн үнүүдэд НӨАТ (10%) шингэсэн болно.