ЦАГИЙН ХУУДАС

Odoo • Image and Text

Ямар ч төхөөрөмжөөс хаана ч байсан бүртгэх боломж

Жижиг бизнес эрхэлдэг, эсвэл өөр өөр оффист байршдаг олон ажилчидтай компани байсан ч та өөрийн гар утас,компьютер, таблетаар хаанаас ч хандаж болно. 

 

Таны ажлыг бүртгэх

7 хоног болгон аль төсөлд хэдэн цаг зарцуулсныг бүртгэх

Odoo - Sample 1 for three columns

Идэвхтэй байх

Өдөр болгон ямар ажил хийхийг төлөвлөх. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Минут болгоныг бүртгэх

 

Odoo - Sample 3 for three columns

Чухал ажилд илүү анхаарах

Өдөрт ямар ажил хийж гүйцэтгэснийг бүртгэх

Оффлайн байсан ч цагийн гүйцэтгэлийг хөтлөх боломж

Odoo • Text and Image

Хэрэгцээ шаардлага болон ажилтны нөөцөө удирдах боломж

Odoo • A picture with a caption
 

Багийн ажлыг хянах

 Багийн үйл ажиллагааны явцыг хянах, ажлын цагаа төлөвлөх

Ажлыг үр ашигтай байлгах

Төслийн нийт зарцуулсан цагийг бүртгэснээр ажилчдыг цалингийн зардлыг тооцоолж ашиг алдагдлыг мэдэх  

Хэрэглэгчид рүү нэхэмжлэл явуулах

 Уг төсөлд хэдэн цаг зарцуулсан, цалингийн зардал хэд болсныг нэхэмжлэлд автоматаар хавсаргах

Хэрэгцээ шаардлага болон ажилтны нөөцөө таамаглах боломж

Төслийн гүйцэтгэл болон ажилтны нөөц боломж:  Ажилчдын амралт чөлөөг тооцоолж,  хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төслийн эхлэх болон дуусах хугацааг бодитойгоор гаргах

 

Odoo • Text and Image

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Санхүү/НББ

Нэхэмжлэл болон төлбөр тооцоо төлөх хугацаа нь цагийн хуудасастай холбогдсон...

Odoo - Sample 1 for three columns

Хүний нөөц

Ажилчдын ирц болон амралт чөлөөг хянах...

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалт 

Цагийн хуудсад оруулсан хугацаагаар нэхэмжлэл болон төлбөр төлөхийг сануулах...

Odoo - Sample 1 for three columns

Төсөл 

Хэрэгцээ шаардлага болон ажилтны нөөцөө таамаглах боломж. Даалгавар бүрийн явцыг хянах...