ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Сайн үйлчилгээ борлуулахад төвлөрөх


Гишүүнчлэлийг энгийнээр удирдах

Өдөр тутмын борлуулалт болон гишүүнчлэлийг автоматжуулж үйлчилгээ болон харилцаанд анхаарах. Гэрээг ойлгомжтой бүрэн бүтэн байдлаар хангах, автоматжуулсан нэхэмжлэл, татварыг стрессгүйгээр төлөх, төлбөр тооцоог тулгах-бүх зүйлийг таны тохиргоогоор автоматжуулах боломжтой. 

Odoo • Text and Image

 Сэтгэл ханамжтай үйлчлүүлэгч таатай зочид-с бий болдог

Та өөрийн гишүүнтэйгээ урт хугацааны харилцаа холбоог тогтоох.

Odoo - Sample 1 for three columns

Амархнаар бүртгүүлж, нэвтрэхгүйгээр хэрэглэх

Нэвтрэх  шаардлагагүйгээр болон  болон бүртгүүлэхэд хялбараар борлуулалтыг нэмэгдүүлэх.

Хэрэглэгчид хэрэглэхэд хялбар байх

Нэг бүрчлэн гэрээ болон датаг харах боломжтой

Odoo - Sample 3 for three columns

Автомат төлбөр тооцоо

Автомат төлбөр тооцоог тохируулснаар таны цагийг хэмнэх болно.

Борлуулалтыг илүү өгөөжтэйгөөр таамаглах нь

Хэвшил болсон ажилбаруудад цагаа хэмнэж, өсөж буй борлуулалтад төвлөрөх.

Хамгийн их борлуулалт хийгддэг үед борлуулалтын багаа идэвхжүүлэх . 

Сэтгэл ханамжгүйгээс болж гэрээг дуусгавар болгох үйлчлүүлэгчид болон шийдвэр гаргалтын шалтгааныг олох. Эсвэл эхэлж тантай  холбоо барихыг хүргэх.

Борлуулагчид илүү анхаарал хандуулснаар илүү бүтээмжтэй байх болно. Шинэ хэрэглэгч олж авахад илүү төвлөрүүлэх. 

Өөрийн бизнест таарсан шинжилгээ хийх хэрэгсэлтэй болох 

Товчлуур дархад хүргэсэн хэмжээснүүдийг тодорхойлох. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалтын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх

 

Odoo - Sample 2 for three columns

Орлогын дүн шинжилгээ

Odoo - Sample 3 for three columns

Ирээдүйн үйл ажиллагааг төлөвлөх