Бичиг баримтын менежментийн систем

PPT, бичлэг, зураг, танилцуулга гэх мэт бичиг баримтуудыг веб-д оруулах. Гуравдагч талыг ашиглан бичиг баримтаа архивлах хэрэггүй боллоо.Та бүх бичиг баримтаа Odoo Slide-р өөрийн веб сайтад хадгалах болон олон нийтэд эсвэл сонгосон бүлгийн хүмүүст хуваалцах боломжтой. 

Контентийг олон нийтэд тараах

Хэрэглэгч болон веб сайтын зочдод контентийг хялбар үзэх боломж. Odoo slide -г ашигласнаар та танилцуулга болон бичлэгүүдийг и-мэйл, өөр веб сайтаар дамжуулж хуваалцах боломжтой.s.

 

Odoo • Text and Image

Бизнесийн амжилт болон үйл ажиллагааг танилцуулах 

Дотоодын бичиг баримтад төвлөрөх

Үнэ цэнэтэй контентийг бүтээх болон хуваалцах 


Odoo - Sample 1 for three columns

Байгаа бичиг баримтуудыг цэгцэлж ангилах. Зөвхөн ажилчид л  харагдах бичиг баримтуудыг тохируулах. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Сургалт семинар, хурал уулзалт, илтгэлийн материалуудыг нийтлэх.