БОРЛУУЛАЛТ

Odoo • A picture with a caption
 

Цахим гарын үсэг ашиглаж борлуулалт хийх

Загвар бэлдэх

 

 

 

Үнийн санал явуулах


Хүлээн зөвшөөрөх

 

Төлбөр гүйцэтгэх

Odoo - Sample 1 for three columns

Цахим хурууны хээгээр илүү хурдан борлуулалт хийх 

Харилцагчид байршил болон цаг үл харгалзан онлайн захиалгыг хялбар биелүүлэх болон харах боломжтой .

Odoo - Sample 2 for three columns

Хурдан болон үр өгөөжтэйгөөр харилцах

Холбогдох үйл ажиллагаанд сануулга тохируулах, и-мэйлээр шууд харилцаж захиалга өгөх, таны хэлэлцээр автоматаар  хадгалагдах болно.

Odoo - Sample 3 for three columns

Босоо борлуулалтын ашгийг хамгийн ихээр байлгах

Санал болгосон нэмэлт сонголт, хямдрал урамшуулал гэх мэтээр борлуулалтыг нэмэгдүүлэх.

Ойлгомжтой үнийн санал, илүү борлуулалт 


Ойлгомжтой, гүйцэт үнийн саналаа оруулах. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт,үзэмжтэй зурган болон нэмэлт мэдээлэл зэрэг оруулж болно.

Odoo • Text and Image

Орлого

Орлогоо хамгийн их болгох үнийн стратегийг загварчлах, хэрэгжүүлэх, сайжруулах

 

Үнэ тогтоох

Хэрэглэгчийн нөхцөл байдалд тулгуурлан үнийн дүрэм ашиглаж оновчтой үнэ тогтоох 

Урамшуулал

Хямдрал урамшуулал болон купоныг ашиглаж хэрэглэгчдийг илүү их худалдан авалтыг сэдэлжүүлэх

Захиалга болон гэрээг ялгах нь

Odoo • Image and Text

Захиалгаас борлуулалт 

Нэг товчлуураар  эсвэл  хэрэглэгчид өөрийн цахим хурууны хээгээр нэвтэрч үнийн санал явуулах.

Гэрээний менежмент

Цаг тухайд нь хэрэглэгчид рүү бараа материалын  нэхэмжлэл явуулах, гүйлгээг хялбар хадгалах, баримтыг аль шатанд явагдаж байгааг харах, гэрээг сунгах болон нэмэлт борлуулалт хийх боломжийг бий болгох.

Бусад 

 • Барааны дэлгэрэнгүй бүртгэл

 • Таны саналыг борлуулалт болгох алхмыг онлайнаар удирдах

 • Зөвхөн танд зориулсан үнийг санал болгосноор харилцагчийн сэтгэл ханамжтай байлгах

 • Харилцагчийн порталаар дамжуулан харилцагчид өөрсдийн захиалгын төлөвүүдийг хянах

 • НӨАТ-н системтэй бүрэн холбогдсон

 • Борлуулалтын буцаалт бүртгэх, тайлагнах

 • Бараа солилцоо хийх

 • Хөнгөлөлт, урамшууллын олон төрлийн тохиргоо

 • Борлуулалтын төлөвлөгөө оруулах, гүйцэтгэлийг хянах

 • Борлуулалтад зориулсан тайлангууд

 • Олон компани горимоор ашиглаж буй үед нэг компанийн худалдан авалт нөгөө компанийн борлуулалт болох процесс

  Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Харилцагчийн удирдлагын систем

Борлуулалтын сэжим боломжуудыг алдалгүй бүртгэх, харилцагчтай тогтмол... 

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 2 for three columns

Цахим гарын үсэг

Баримтыг онлайнаар илгээж гарын үсэг зурах, хялбархан тохиргоо хийх... 

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 3 for three columns

Веб сайт 

Веб сайт бүтээхэд код хэрэггүй боллоо.  Та шаардалгатай хэсгүүдийг бэлэн байгаа загваруудаас сонгож нэмэх... 

                Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 3 for three columns

Санхүү / НББ

Борлуулалт, худалдан авалтын захиалгаас автоматаар нэхэмжлэл үүсгэх... 

                Дэлгэрэнгүй