ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МОДУЛЬ

Худалдан авалтын ажлыг автоматжуулах 

Таны барааны нөөцийн төвшнөөс хамааран нийлүүлэгч рүү үнийн саналын хүсэлт ( RFQ - Request for Quotation) автоматаар илгээгдэнэ .

Барааны нөөцийн төвшин, ложистикийн зарчим, борлуулалтын захиалга, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө зэргээс хамаарсан татан авалтын дүрэмтэй худалдан авалт болон нөөцийн гүйцэтгэлийг сайжруулан. Та өөрийн үйлдвэрлэлийн болон хүргэлтийн стратегиас хамааран бүтээгдэхүүн бүрт ялгаатай нөхөн дүүргэлтийн аргыг сонгох боломжтой.

Odoo • Text and Image

Нийлүүлэгчийн үнийн жагсаалт болон бүтээгдэхүүний боломжит байдал

Хамгийн оновчтой үнээр ухаалаг худалдан авалтыг шийдэх

Идэвхжүүлэлт, тоо хэмжээ болон гэрээний нөхцөлийг үндэслэн  нийлүүлэгчийн үнийн жагсаалтыг хялбархан импортолж илүү ухаалаг худалдан авалтын шийдвэр гаргах.  Нийлүүлэгчийн нөөцийн үлдэгдлээс бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжит байдлыг мэдэх болон захиалгын төлөвийг уг апп-р хянах боломжтой. Та нийлүүлэгчийн үнээр өөрийн борлуулах үнийг тогтоож болно.

Odoo • A picture with a caption

Худалдан авалтын тендертэй хамгийн үр ашигтай хэлэлцээр хийх 

Хэд хэдэн нийлүүлэгчидтэй хамгийн хямд үнэ тохиролцох

Худалдан авалтын тендерийг зарлах, явцдаа үнийн саналуудыг нэгтгэх болон харьцуулах. Хамгийн тохиромжтой үнийн саналыг хүлээн зөшөөрөх болон худалдан авалтын захиалгыг хялбаршуулах. Тайлан ашиглан нийлүүлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг чанарыг дүгнэх.

Бланкет захиалгаар/Blanket Order Agreement/ тодорхой хугацаанд нийлүүлэгчидтэй тохирсон үнээр бараагаа дахин авах.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Худалдан авалтын статистикийн мэдээлэлтэй болох

Захиалгыг урьдчилан таамаглах,  дүн шинжилгээ хийх болон төлөвлөх. Уян хатан тайлангаас нийлүүлэгчийн гүйцэтгэлийн статистикийн мэдээллийг авах: хүргэлтийн хоцролт, хэлэлцээр тохирсон үнийн урамшуулал, худалдан авалтын хэмжээ гэх мэт. Аналитик тооцоололтоор гэрээний үр ашгийн дүн шинжилгээ хийж худалдан авалтыг нэгтгэх.

Олон компанийн худалдан авалтыг удирдах

Хэд хэдэн компанийн эсвэл агуулгын үйл ажиллагааг нэгтгэх. Бүх компанийн борлуулалтын захиалгыг үүсгээд хэрэглэгчид рүү явуулах, нийлүүлэгчийн болон бүтээгдэхүүний нэхэмжлэлийг нэгэн зэрэг удирдах боломжтой. Бүх компанийн нэхэмжлэлийн процессыг автоматжуулснаар таны цагийг хэмнэх болно.

Odoo • Text and Image

БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД

Odoo - Sample 1 for three columns

Агуулах 

Худалдан авалтад үндэслэж нөөцийн төвшинг тохируулах болон автомат нөхөн дүүргэлтийн дүрмийг тохируулснаар нөөцийн илүүдэл үүсгэхээс татгалзах ... 

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Нэхэмжлэл   

 Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэлд худалдан авалтын захиалгыг нэгтгэснээр давхар бүргэлээс зайлсхийх ... 

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Санхүү/НББ

Худалдан авалт болон нэхэмжлэлт үндэслэн бүртгэл тооцоог нарийвчлалтайгаар гүйцэтгэх ...

Дэлгэрэнгүй