ТӨСӨЛ

Таны хэрэгцээнд нийцсэн орчин үеийн интерфейстэй

Зохион байгуулалт

Ажилбаруудын үйл явцыг системд хялбархан оруулах.

Цагийн хуваарь

 Баг хамт олны ажлын төлөвлөгөөг мэдэх болон дахин хуваарилалт хийх.

Төлөвлөх

Төслийн тоймоос ажилбаруудын үйл явцын талаарх мэдээлэл авах.  

Дүн шинжилгээ

Ажлын урсгал болон ажилчдын ажилбаруудын төлөвийг хянах. 

Хэрэгцээ болон нөөцийг төлөвлөх

Төслийн гүйцэтгэл болон ажилчдын бололцоо.

Ажилчдын амралт чөлөөг урьдаас тооцоолж үүргийн хуваарилалт хийх. Ойрын хугацаанд хийгдэх төслүүдийг нэн тэргүүнд төлөвлөх. Төслийн цагийн хуудас болон төлөвлөгөөтэй харьцуулж үр ашгийг хэмжих. 

Odoo • Text and Image

Даалгавар бүрийн явцыг график байдлаар харах

Odoo • Image and Text

Чухал мэдээллийг олж авах

Уян хатан төслийн менежментийн программыг хэрэглэснээр илүү хялбар болох нь. 

Төслийн процессыг энгийн болгох; Ажилчдын хамтын ажиллагааг сайжруулах. Төслийг хэд хэдэн жижиг ажилбаруудад хувааж багийн гишүүн бүрт хуваарилснаар хамтын ажиллагааг сайжруулах боломжтой.

Даалгавруудыг хэлэлцэх, мэдээлэл хуваалцах боломж

Тэмдэглэл хөтлөх эсвэл файл хавсаргах, цаг алдалгүйгээр төслийн багтай чатаар холбогдож мэдээллээ авах. 

Odoo • Text and Image

График, хайлт, шүүлтүүр болон бүлэглэх хэсгээр та өөрийн төслийг хялбар удирдах нь.

БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалт

Борлуулалт болон худалдан авалтын захиалгаас нэхэмжлэл үүсгэх.. 

 Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Цахим гарын үсэг

Бичиг баримтад гарын үсэг зурах үйл явцыг автоматжуулах.. 

 Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Нэхэмжлэл

Нэг товчлуур дарснаар нэхэмжлэлийг автоматаар үүсгэх...

 Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Масс и-мэйл

Сэжим, боломжит харилцагчид, харилцагчид руу зөв мессежийг илгээх...

 Дэлгэрэнгүй