Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон нэмэлт хөгжүүлэлт хийх боломжтой 

 

Хэдхэн минутад үзэмжтэй, зохиомжтой  апп бүтээх 

 

Тайланг загварт оруулах

 

Дэлгэцээр харагдах байдлыг зохиомжлох:  Маягт, график, канбан, пивот хүснэгт, матриц гэх мэт 

 

Ажлын явцыг автоматжуулах:  Хэрэглээний програмд бизнесийн логикийг нэмж, ямар ч хөгжилгүйгээр ажлуудыг автоматжуулна

 

Бүтээмжтэй байх:  Өөрийн апп-г и-мэйл тайлан, ажлын явцад сайжруулах боломжтой

 

Мобайл апптай болох: Таны хөгжүүлсэн аппууд  гар утасны хэрэглэгчийн интерфейстэй автоматаар тохирруулагдана