ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨТЛӨЛ

Үйлдвэрлэлийн шинэчлэл, хуучин асуудлыг шинэ шийдлээр


Бодит үйлдвэрлэлийн хугацаанаас оновчтой төлөвлөгөө боловсруулах


Бодит харилцаа: Үйл ажиллагааны явц дах ажилчдад ажлын хуудас, чанарын сануулга харагдах

 


Бүх зүйлийг нэг дороос: Үйлдвэрлэл, тоног төхөөрөмж болон БХМ-н модулиуд хоорондоо бүрэн уялдсан.


API-г ашиглаж тоног төхөөрөмжийн хэрэглэсэн мэдээллийг татаж авах.


 

  Бүгдийг нэг модулиар 

   

  ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ

  • Бүнтээгдэхүүний хөгжлийн менежмент
  • Орц
  • Хувилбар


  ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ

  • Шугам
  • Ээлжийн ажил


  ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

  • Төлөвлөгөө
  • Хяналтын самбар
  • Ажлын захиалга


  НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖ

  • MPS
  • Шугам
  • Дахин захиалах дүрэм

  ЧАНАР

  • Хяналтын цэг
  • Хяналт
  • Сануулга

  ЭД АНГИ

  • Тоног төхөөрөмжийн менежмент
  • Эд ангийн хүсэлт

  Ажлын төвийн хяналтын самбар

  • Хугацаа хянах

  • Ажлын хуудсыг харуулах

  • Үйлдвэрлэлийг бүртгэх

  Odoo MRP tablet
  • Чанар хяналттай холбогдох

  • Сануулга

  • Код, дугаарыг бүртгэх


   Барааны нөөцийн төвшинг тохируулах

   Оновчтой нөхөн дүүргэлтийн хэмжээг тохируулах. Үйлдвэрлэлийн мастер төлөвлөгөөнд суурилан автомат захиалга үүсгэх, нөөцийг хамгийн бага төвшинд байлгах.

    

   Odoo • Text and Image
    Odoo • Image and Text

   Бүх барааг бүх шат дамжлагад бар кодоор бүртгэж цаг хэмнэх

   Тайлан болон KPI:

   Хурууны хээгээр бүх мэдээллийг авах. Тоног төхөөрөмжийн үр ашгийн тайлангаар бүтээмжийг хянах. Мөн тоног төхөөрөмжийн аричлах хугацаа, хэвийн ажиллах хугацаа гэх мэтчилэнгээр гүйцэтгэлийг тооцоолох боломжтой. 

    

    
    

     БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД

     Odoo - Sample 1 for three columns

     Худалдан авалт

     Барааны нөөцийн түвшинөөс хамааран автоматаар нөхөн дүүргэх...

       Дэлгэрэнгүй

     Odoo - Sample 1 for three columns

     Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежмент 

     Бүтээгдэхүүнийн өөрчлөлт, хувилбарыг хянах...

       Дэлгэрэнгүй

     Odoo - Sample 1 for three columns

     Тоног төхөөрөмж

     Шаардлагатай үед тоног төхөөрөмжийг хуваарилах...


       Дэлгэрэнгүй

     Odoo - Sample 1 for three columns

     Чанар 

     Чанарын хяналтын цэгүүдийг тохируулах...


     Дэлгэрэнгүй