МАСС И-МЭЙЛ

Оновчтой компанит ажлыг бий болгох

 Ямар ч IT-н мэдлэг шаардагдахгүйгээр И-мэйл компанит ажлыг хэрэгжүүлэх. 

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Та бэлэн байгаа загваруудаас сонгож дуртай зургаа, текстэн мэдээлэл нэмж оруулснаар график дизайнер шиг үзэмжтэй маркетингийн материал боловсруулах болно. 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Блокуудыг шаардлагатай газарт байршуулж гарчиг нэмэх, сошаль хэрэгслийг холбоос, фүүтер нэмэх.

Мэдээллийн сангаа бүлэглэх

Улс, огноо гэх мэтээр бүртгэлдээ байгаа мэдээллээр  сэжим, хэрэглэгч эсвэл өөрөөр бүлэглэж болно. Мөн та тодорхой бүлэгтээ өөрийн маркетингийн идэвхжүүлэлт явуулах. 

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Ямар ч төхөөрөмж дээр ажиллана

Мэйл нь бүх төрлийн төхөөрөмж дээр харагддаг. Маркетингийн контент автоматаар гишүүдэд илгээгдэнэ.  

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Статистикийн мэдээлэлд үндэслэн илүү сайн маркетингийн ажил хэрэгжүүлэх

Odoo • A picture with a caption
Явуулсан мэйлийг цаг тухайд нь бүртгэж авах. Нээж үзсэн, үнэлгээ өгсөн бүрийг тэмдэглэснээр маркетингийн стратегийг үргэлж сайжруулдаг. Боломжит хэрэглэгчдийг халамжлах, зорилтот орлогын хэмжээнд хүрэх. 

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Харилцагчийн удирдлагын систем

Follow the opportunities and the revenues generated from email campaigns.
Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Lead automation

Follow the opportunities and the revenues generated from email campaigns.

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Эвент

 Масс мэйлээр харилцагчийг өдөрлөгт оролцохыг урих, бүртгэх...
Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Санал асуулга 

И-мэйлээр санал асуулга авах...

Дэлгэрэнгүй