/document/marketing-automation

МАРКЕТИНГИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛ

Зорилтот маркетингийн компанит ажлуудыг автоматжуулах

Ажлын урсгалыг автоматжуулах болон бизнесээ өргөтгөх. Одоо байгаа мэдээллээ бүлэглэж зөв цагт зөв  маркетингийн мессежийг хүргэх.

 

Ажилбаруудыг хялбаршуулах

User-interface-д байгаа командуудыг ашиглан олон ажилбаруудтай компанит ажлыг 2-алхамт болгох мөн та цагийн баганыг нэмж болно. 

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo • Text and Image

И-мэйл компанит ажлын загварыг шууд үүсгэх

  И-мэйлийн контент болон харагдах байдлыг удирдах.         

Вебийн код болон мөрийг өөрчлөхгүйгээр үндсэн блокуудыг ашиглан график үүсгэх, зураг оруулах боломжтой. 

Odoo - Sample 1 for three columns


Odoo - Sample 2 for three columns


Бусад автоматжуулалт

Ажилбаруудад шаардлагатай цагийн багныг нэмэх. Эцсийн хэрэглэгчид хүргэх маркетингийн мессежийг тодорхойлох, борлуулалтын мэдээллийг бүртгэх, борлуулалтын идэвхжүүлэлт явуулах зэрэг ажлын урсгалыг автоматжуулах.

 

Odoo • Text and Image

Үр өгөөжтэй хэрэглэгчдийн мэдээллийн бүртгэлийн систем

Хэрэглэгчийн мэдээлэл болон хариу үйлдлээс шалтгаалан автоматаар ангилал үүсгэх.

Сэжим үүсгэх

 Odoo веб сайт,  Odoo и-мэйл болон  Odoo эвентэнд бүртгэлтэй байгаа мэдээллийг нэгтгэх.

Сэжимийг ангилах

 Odoo CRM нь  хүн амзүйн болон зан төлөвийн онцлогоос шалтгаалан харилцагчдыг ангилах, эрэмбэлэх мөн идэвхтэй байгаа хүмүүсийг борлуулалтын багтай шууд холбох. 

Сэжимийг нэмэгдүүлэх/сайжруулах

 Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ болон сонирхол багатай байгаа сэжимийг сегментчлэх, сегмент болгонд тохирсон маркетингийн идэвхжүүлэлт хэрэгжүүлэх.

БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД

Odoo - Sample 1 for three columns

Санхүү / НББ

Төлбөр төлөлтийг автоматаар мөшгөх, удирдах...

Odoo - Sample 1 for three columns

 Дуудлагын бүртгэл

Харилцагчийн асуудлыг бүргэх, шийдвэрлэх төлөвийг тогтоох...

Odoo - Sample 1 for three columns

Онлайн худалдаа

Онлайнаар худалдаалахад зориулсан үнэ, хөнгөлөлт, урамшуулал тохируулах...

Odoo - Sample 1 for three columns

Эвент

Автоматаар бүртгэл үүсгэх...