Илүү хялбар - Онлайн нэхэмжлэл

Гэрээ болон нэхэмжлэлийн төлбөр төлөх цагийн хуудсыг загварчилснаар төлбөрийг хурдан шилжүүлэх нь ...

 Odoo • A picture with a caption
 

Үнийн саналаас шууд нэхэмжлэл үүсгэх

  Уг төлбөр автоматаар үүсэхдээ борлуулалтын захиалга, хүргэлтийн захиалга, гэрээ, хугацаа болон бараа материал гэсэн хэсэгтэй.

Нэхэмжлэл

Харилцагч уруу явуулсан үнийн саналаас нэхэмжлэлийг хялбархан үүсгэнэ.

Ганц товчлуур

  Ганц товчлуураар та харилцагчид уруу стандартчилагдсан нэхэмжлэл явуулах.

Файл 

  PDF файлаар мэйлдээ автоматаар хавсаргаж явуулах эсвэл хэвлэх боломжтой.

Odoo • Image and Text

Төлбөрөө хурдан гүйцэтгэх 

Онлайн төлбөр болон автомат мөшгөлт

Paypal, Ingenico, Buckaroo, Stripe, Authorize.net, Atos Worldline эсвэл Adyen-р төлбөрөө онлайнаар хүлээн авах боломжтой. Хугацаа хэтэрсэн эсвэл зээлийн хэмжээнээс хэтэрсэн төлбөрийн автоматаар сануулга илгээх. Та хүссэнээр автомат мөшгөлтийг системд тохируулж болно. 

НББ-г хялбаршуулах нь

Банкны гүйлгээ болон нэхэмжлэлийг хоорондоо тулгах. 

Нэхэмжлэлийн ноорог, төлөгдсөн эсэхийг нэхэмжлэлийн төлөвөөс хянах боломжтой. Банкны хуулга болон тулгалтаар таны дансны орсон-гарсан бүх гүйлгээг автоматаар бүртгэгдэнэ. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Борлуулалтын шинжилгээ

Чухал өгөгдлийг ашиглаж ерөнхий нөхцөл байдлыг тоймлох.

Хяналтын самбараар түлхүүр мэдээллийг шууд ашиглах болон бүтээгдэхүүн, хэрэглэгч, борлуулагчаар ангилж шинжилгээ хийх боломжтой. 

Бусад 

  • Борлуулалт, худалдан авалтын захиалга, ажлын гүйцэтгэл зэргээс нэхэмжлэх автотмат үүсэх шийдэл

  • Банк болон бэлнээр хийгдсэн төлбөрүүдийг нэхэмжлэхтэй холбох шийдэл

  • Илүү болон дутуу төлөгдсөн эсэхийг хянах, удирдах

  • Авлага, өглөгийн насжилтыг хянах

  • Салбар компаниудын авлаг, өглөгийг нэгтгэх

Бүрэн уялдсан модуль

Odoo - Sample 1 for three columns

Санхүү/НББ

Бүх нэмхэмжилэлийг бүртгэх, төлөгдсөн эсэхийг шалгах... 

Дэлгэрэнгүй 

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалт

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бүрийн нэхэмжлэлийг хялбар шүүх...

Дэлгэрэнгүй 

Odoo - Sample 1 for three columns

Худалдан авалт 

Нийлүүлэгчээс ирсэн нэхэмжлэлийн мэдээллийг харах...

Дэлгэрэнгүй 

Odoo - Sample 1 for three columns

Төсөл 

Төслийн явцыг хянах ...

Дэлгэрэнгүй