АГУУЛАХ

Odoo • A picture with a caption
 

Процессын хугацаа болон гүйцэтгэлийг сайжруулах

Бараа материалын Double-entery бүртгэлийн аргаар  агуулахаа илүү сайн зохион байгуулах. Хамгийн үр өгөөжтэй нөөцийн аргыг ашиглах бөгөөд  танай байгууллагын бүх дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах. Odoo-н Double-entery бүртгэлийн арга нь нөөц оруулах, гаргах болон шилжүүлэх үйлдэл гэж байдаггүй. Үүний оронд барааны нөөц болон байршил хооронд шилждэг.

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Бага түвшний барааны нөөц болон автомат нөхөн дүүргэлт

Захиалгын цэг болон автомат RFQ-г ашигласнаар нийлүүлэлтийн процессыг илүү үр өгөөжтэй болгох. 

Байнгын хяналттай байх 

Оdoo-н Double-entry бүртгэлийн аргыг ашигласнаар бараа бүрийн худалдан авалт- агуулах- борлуулалт гэсэн шилжилтүүдийг хянах боломжтой. 

Odoo • A picture with a caption

Ойлгомжтой бүрэн бүтэн тайлан

Цаг тухай бүрийн тайланг ашиглаж илүү ухаалаг шийдвэр гаргах болон уг тайланг хадгалах бусдад хуваалцах боломжтой. Түлхүүр мэдээллээ өөрийн хурууны хээгээр хэрэглэгчийн хяналтын самбарт хадгалах. 

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалт 

Барааны нөөцийн төвшинг автоматаар шинэчилэх, борлуулалтын захиалгаас хамааран татан авалтыг төлөвлөх ...  

Odoo - Sample 1 for three columns

Худалдан авалт

Барааны нөөцийн хамгийн бага төвшин эсвэл борлуулалтын захиалгаас хамааран автоматаар татан авалт хийх ... 

Odoo - Sample 1 for three columns

Санхүү/НББ

Санхүүгийн модультай бүрэн уялдсан учраас агуулахаас гарсан, орсон гүйлгээг шууд шинэчлэх болно ...