Odoo Форум

 Веб сайтын хандалтын тоог өсгөх

Форум нь хайлтын системд хялбархан олддог. Өдөр бүр шинэ хэлэлцүүлгийн сэдэвтэй болсноор хайлтын системд уг сэдэвт холбогдсон түлхүүр үг нь нэмэгдэх бөгөөд таны веб байнгын эхэнд харагдах болно. 

Харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан мэдэх

Хамгийн их хандалттай, хэлэлцсэн сэдвүүдэд дүн шинжилгээ хийснээр хүмүүсийн хүсэл хэрэгцээг таамаглах болно. Форум нь Google Analytics-тай уялдсан учраас өөрийн веб сайтаас бусад хэрэгслийг ашиглаж хүмүүсийн оролцоог мэдэх боломжтой. 

Зочдод хэрэгтэй мэдээллээ хүргэх

 Сонирхолтой хэлэлцүүлэг өрнүүлж хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх. Хэрэгтэй мэдээлэл болон эх сурвалжуудыг веб сайтад оруулснаар хүмүүсийн хэлэлцэж буй асуудлыг шийдвэрлэх. Та өөрийн салбарт мэргэшсэн байх нь хэлэлцүүлэг,  асуултад үр ашигтай хариулт өгөх болно. 

  Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр төвшинд байлгах

Үйлчилгээг сайжруулснаар ажлын ачааллыг багасгах нь

 Хэлэлцүүлэгтэй болсноор хэрэглэгчид байнга утсаар холбогдох шаардлагагүйгээр асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Мөн та  хэлэлцүүлгийг өөрийн мэдээллийн санд бүртгэх болно. 

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.

Контентийн ач холбогдол болон харилцааг үр өгөөжтэй байлгах

Хэлэлцүүлэгт хамгийн олон хариулсан, олон асуулт асуусан, олон хүнд хуваалцсан хэрэглэгчийг урамшуулж болно.