Odoo тээврийн хэрэгсэл

Та тээврийн хэрэгсэл, үүнтэй холбоотой гэрээ, зардал, даатгалыг бүртгэж хянах  

Odoo • Image and Text

Тээврийн хэрэгслийг хянахад хялбар боллоо

Odoo-н ухаалаг апп-г ашигласнаар хэдхэн товчлуураар тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой бүх асуудлыг шийдэх боломжтой тул та компанийн тээврийн хэрэгсэлд зориулсан тусгай системийг ашиглах шаардлагагүй боллоо. 

 

Лизинг болон бусад бүх гэрээг нэгтгэх

Тээврийн хэрэгслийн гэрээний хугацаа дуусахад сануулах и-мэйл ирэх.  Гэрээний хугацааны дарааллаар эрэмбэлэх, ингэснээр та аль гэрээ дууссан болихыг хялбархан мэддэг болно. Нийлүүлэгчээс ямар үйлчилгээ авах боломжтойг мэдэх, даатгалын нөхцөлийг тодорхойлох. 

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Бүх зардлыг нэг дороос хянах

Та компани аль тээврийн хэрэгсэлд илүү их мөнгө зарцуулж байгааг мэдэх. Лизинг автоматаар зардлын задаргаанд татагдах бөгөөд түлш, засвар үйлчилгээ болон бусад зардлууд тайланд автоматаар оруулах. 

Тайлан шинжилгээ

Автомашинтай холбоотой бүх зардлыг бүртгэж, ялгаатай зардлууд (хамгийн их зардалтай автомашин, аль автомашинд ямар засвар үйлчилгээ орчсон гэх мэт)-г харьцуулж тайлагнах. 

 

Odoo • Text and Image

БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД

Odoo - Sample 1 for three columns

Ажилчдын дэлгэрэнгүй бүртгэл 

Ажилчдын дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан үүсгэх...

Дэлгэрэнгүй 

Odoo - Sample 1 for three columns

Зардлууд 

Ажилчдын цагийн бүртгэлээс төсөл, өртөгийн төвүүдийн зардал хөтлөх...

Дэлгэрэнгүй 

Odoo - Sample 1 for three columns

Төсөл

Харилцагчид, ажилбар эсвэл төсөлд зарцуулсан цагийг бүртгэх...

Дэлгэрэнгүй 

Odoo - Sample 1 for three columns

Веб сайт 

Хайлтын систем(SEO)-тэй холбогдсон...

Дэлгэрэнгүй