ЗАРДЛУУД

Odoo • Image and Text

Зардлын бүртгэлд зарцуулах цагийг багасгах. Бүх зүйл нэг дороос  

Шинээр хүсэлт гаргах, баталгаажуулах эсвэл цуцлагдсан зардлын хүсэлтийг Зардлын хяналтын самбараас ажилчдын томилолтын зардал, хангамжийн зардал болон бусад зардлуудыг хянах боломжтой. Нэмэлтээр зардал бүртгэх системийг суулгах шаардлагагүй.

Бүх баримтыг системд оруулснаар таны зардлын бүртгэл шууд үүснэ

Ажилчид өөрийн гар утасаар баримтуудыг зургийг авч шууд системд оруулах, и-мэйлд хавсаргаж явуулах.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Хэлтэс нэгжийн зардлуудыг нэгтгэх


Цахим ажлын урсгалд хүн болгоныг оролцуулах 

Ажилчид

Зардлын ноорог, нэмэлт тайлбар болон зардлын баримтыг оруулах. 

Менежер

Нэг товчлуур дарж зардлын хүсэлтийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзаж болно. Нэмэлт тайлбар болон нэмэлт мэдээллийг тухайн ажилтнаас шаардаж болно. 

Нягтлан

Компанийн болон ажилчдын зардлыг бүртгэх, архивлах, зардлыг барагдуулах эсвэл нэхэмжлэх. 

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

 Ажилчдын бүртгэл

Ажилчдын бүртгэлийг хянах,  мэдээллийг хадгалах...

Odoo - Sample 1 for three columns

Төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэх нөөцийг таамаглах, үйл явц бүрийг хянах...

Odoo - Sample 1 for three columns

Нэхэмжлэл 

Гэрээний дагуу нэхэмжлэл, төлбөрийн баримт, цагийн...

Odoo - Sample 1 for three columns

Тээврийн хэрэгсэл  

Компанийн тээврийн хэрэгслийг бүртгэх, арчлах, хуваарилах...