ОНЛАЙН ХУДАЛДАА

Хоромхон зуурт бүтээгдэхүүний цахим хуудсыг бий болгох

Өөрийн бизесийн онцлогийг харуулсан дизайнтай болох. Мөн агуулахын модультой холбогдож бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах боломжтой тоо хэмжээ нь хэрэглэгчид харагддаг байдлаар тохируулж болно.

Бүтээгдэхүүний өнгө, хэмжээ, онцлог зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулснаар хайлт хийх хялбар болох. 

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.

Бүх зүйлийг нэг дороос

E-commerce агуулах, борлуулалтын модлиуд хоорондоо бүрэн уялдсан. Иймээс таны барааны нөөц автоматаар шинэчлэгдэх бөгөөд тайланг шууд гаргах боломжтой. Худалдан авагчид нэхэмжлэлээ татаж авах, хүргэх хаягаа  оруулж хүргэлтийн хөлсийг шууд харах боломжтой. 

Odoo • Text and Image

Маркетингийн тохиргоо

Орлох болон дагалдах бүтээгдэхүүнийг санал болгосноор таны орлогыг нэмэгдүүлэх.
Odoo • Text and Image

Төлбөр тооцоо

 Банкууны системтэй бүрэн уялдсан. 

Хэрэглэгчид аль банкны картаар төлбөрөө барагдуулах боломжтой.

Хүргэлт

 UPS, DHL, FedEx, USPS гэх мэт хүргэлтийн компаниудын системтэй бүрэн уялдсан. Хүргэлт хийлгэх компанийг сонгож өгснөөр хүргэлтийн хуудас үүснэ. 

Дизайнер шиг

Та заавал дизайнер ажлуулах шаардлагагүйгээр мэргэжлийн төвшинд өөрийн компанид тохирох и-commerce-г үүсгэх боломжтой. 

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.
Odoo - Sample 1 for three columns

Веб бүтээгч

  Хайлтын системтэй холбогдсон (SEO)...

Odoo - Sample 1 for three columns

Блог 

Маркетингийн стратегит нийцсэн контентийг бэлдэх.. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалт

Цахим хуудсаар шууд борлуулалт хийх...

Odoo - Sample 1 for three columns

Масс мэйл

Үзэмжтэй мэйлийн загварыг бэлдэж...