Хоромхон зуурт бүтээгдэхүүний цахим хуудсыг бий болгох

Өөрийн бизесийн онцлогийг харуулсан дизайнтай болох. Мөн агуулахын модультой холбогдож бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах боломжтой тоо хэмжээ нь хэрэглэгчид харагддаг байдлаар тохируулж болно.

Бүтээгдэхүүний өнгө, хэмжээ, онцлог зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулснаар хайлт хийх хялбар болох. 

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.

Бүх зүйлийг нэг дороос

E-commerce агуулах, борлуулалтын модлиуд хоорондоо бүрэн уялдсан. Иймээс таны барааны нөөц автоматаар шинэчлэгдэх бөгөөд тайланг шууд гаргах боломжтой. Худалдан авагчид нэхэмжлэлээ татаж авах, хүргэх хаягаа  оруулж хүргэлтийн хөлсийг шууд харах боломжтой. 

Odoo • Text and Image

Маркетингийн тохиргоо: 

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo • Text and Image

Төлбөр тооцоо

 Банкууны системтэй бүрэн уялдсан. 

Хэрэглэгчид аль банкны картаар төлбөрөө барагдуулах боломжтой.

Хүргэлт

 UPS, DHL, FedEx, USPS гэх мэт хүргэлтийн компаниудын системтэй бүрэн уялдсан. Хүргэлт хийлгэх компанийг сонгож өгснөөр хүргэлтийн хуудас үүснэ. 

Дизайнер шиг

Та заавал дизайнер ажлуулах шаардлагагүйгээр мэргэжлийн төвшинд өөрийн компанид тохирох и-commerce-г үүсгэх боломжтой. 

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.