ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Хамт олонтой харилцан яриа үүсгэх

Удирдлагууд, ажилчид болон компанийн бүх хүмүүсийг хамааруулсан хэлэлцүүлэг явуулах. 

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Хаанаас ч шууд чатлах боломж

Өөр модуль ашиглах үед ч гэсэн чатны цонх үргэлж нээлттэй байдаг.

 

Odoo - Sample 1 for three columns

Мэдээллийн суваг болон бүлэг үүсгэх 

 Ажилтан бүр оролцох боломжтой олон нийтийн хэлэлцүүлэгтэй. Мөн груп чат үүсгэх боломжтой. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Мэдүүлэг явуулах

To add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the column to create a new one as a copy.

Бүх модультой уялдсан 

Өөр модулийг хэрэглэж байх үедээ ч гэсэн тухайн хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээлэл Newsfeed-д харагдана.  

Odoo • A picture with a caption