ХАРИЛЦАГЧИЙН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Борлуулалтын сэжим, боломжуудыг алдалгүй бүртгэх

Odoo • A picture with a caption
 

Өгөгдөлд суурилан оновчтой таамаглах

             Хувьсан өөрчлөгддөг датаг ашиглан илүү оновчтой шийдвэр гаргалт. 

  • Ухаалаг шийдвэр гаргахад чухал зүйлийг нь олж авах. 

  • Хяналтын самбарыг хүссэнээр загварчилж бүх мэдээллийг нэг дороос. 

  • Хүн болгон цаг тухайд  нь тайлан болон схемийг зохиох, хоорондоо хуваалцах боломжтой.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Бага хугацаанд ихийг амжуулах

Борлуулалтын ноорогт тулгуурлан үйл ажиллагаагаа төлөвлөх нь: Дуудлага, уулзалт, и-мэйл бичих, захиалга.

Бүх боломжимт сувгаар мэдээлэл авах : Вебийг үзсэн тоо, хүлээн авсан мэйл гэх мэт.

Цаг үеийн тойм

Гүйцэтгэл болон дараагийн үйл ажиллагааг хялбар хянах

Өөрийн гүйцэтгэл болон хийгдэх ажлыг харахад хялбар болно.

Өөрийн гүйцэтгэлийг сарын төлөвлөгөөтэй харьцуулах.

Төлөвлөгөөнд орсон хийгдэх ажлаас хамаарч ажлаа зохицуулах.  

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Харилцагчтай тогтмол холбоотой байж хамтран ажиллах

Хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд цаг тухайд нь мессеж илгээх.

Багийн үйл ажиллагаа юу болж байгаа талаарх тоймыг богино хугацаанд мэдэх. Хамтрагчид дуудлага эсвэл зурвас үлдэхэд мэдэх. 

Бүрэн уялдсан модулиуд

Odoo - Sample 1 for three columns

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежмент

Бүтээгдэхүүний хувилбаруудыг удирдах...  

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 2 for three columns

Цахим гарын үсэг  

Баримтыг онлайнаар автоматаар илгээж гарын үсэг зурах боломж.


Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 3 for three columns

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл

Захиалгаас шууд нэхэмжлэл үүсгэх...

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 3 for three columns

Төсөл

Хэрэгцээ шаардлага болон ажилтны нөөцөө таамаглах боломж. Даалгавар бүрийн явцыг хянах...  

Дэлгэрэнгүй