Уулзалт  хуваарилах

24/7  онлайн тасралтгүй ажладаг. Харилцагчид өөрт боломжтой өдөр цагаа веб сайтад харагдаж байгаа                                                               календарт оруулах боломжтой.                                                  

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Харилцагчид уулзалтын хэлбэр болон уулзах хүнээ сонгох боломжтой. 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Таны боломжит цагуудаас уулзалт хийх цагаа сонгох.

Odoo - Sample 3 for three columns

 

Уулзалт автоматаар календарьд  хадгалагдах бөгөөд талуудад баталгаажуулах мэйл ирнэ. 

Үйл ажиллагааны хуваарь /хөтөлбөрөө бүхэлд нь хянах боломж


Зөвхөн уулзалт товлох боломжтой өдөр цаг нь л харагддаг. Ажлын бус цагаар эсвэл давхар цаг авах боломжгүй. Та өөрийн ажлын цагаас хамааран уулзалтад зарцуулах цагаа тохируулж болно. Мөн Google Calendar-тай бүрэн холбогдох боломжтой.

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Дахин уулзалт товлох нь

 Харилцагчид уруу автоматаар сануулах и-мэйл, мессеж хүргэх. Зөвхөн нэг товчлуур дарснаар тэд уг уулзалтыг өөрийн календарьд оруулах боломжтой. Хэрвээ харилцагчийн цаг нь таарахгүй үед таны боломжтой цагт үндэслэн дахин уулзалт товлож болно.