НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МОДУЛЬ

Odoo • A picture with a caption
 

Таны цагийг хэмнэсэн шийдлүүд...

Банкны системтэй холбогдох: 

Та байгууллагын банкны дансны тодорхойлолтыг автоматаар шууд авах  болон файл оруулах боломжтой.


Нэхэмжлэл

Мэргэжлийн нэхэмжлэлийг бий болгох төлбөр тооцоогоо дахин нэгтгэх, хянах.

Төлбөр болон зардлыг удирдах

Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэлийг хянах болон ирээдүйд төлөх төлбөрийг урьдчлан мэдэх боломжтой.


Хялбар тооцоо нийлэх 

Энэхүү хэрэгсэлээр тооцоо нийлэх ажиллагааны  95%-г автоматжуулж цаг хэмнэх болно.

Шуурхай төлбөр гүйцэтгэх нь


Цахим нэхэмжлэл болон автомажуулагдсан төлбөрийн явцын хяналт. Мэргэжлийн онцлогт тохирсон нэхэмжлэл болон онлайнаар төлбөрийг хүлээн авах.

Зээлэгчрүү сануулгыг хэдхэн товчлолоор явуулах,  Хялбархан суулгах болон төлбөрийн явцыг автоматжуулснаар илүү хялбар болгох.

Odoo • Image and Text

Үзэмжтэй тайлангийн загвар

Та тайлангаа хүссэн загвараар  гаргах боломжтой. Ашгийн тайлан, баланс эсвэл мөнгөн урсгалын тайланг хялбархан гаргаж болно. Хүссэн мэдээллийг түргэн хугацаанд шүүх, томруулах,  статистик мэдээллүүдийг хоорондоо харьцуулах боломжтой. 

БҮРЭН УЯЛДСАН МОДУЛИУД 

Odoo - Sample 1 for three columns

Зардлууд

Зарлуудыг хянах, дахин нэхэмжлэх...


Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Агуулах

Агуулахаас гарсан шилжүүлэг  бүрийг цаг тухайд нь гүйлгээнд бүртгэх...

Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

ПОС

ПОС-р хийгдсэн гүйлгээ бүрийг санхүүгий журналд хөтлөх...


Дэлгэрэнгүй

Odoo - Sample 1 for three columns

Борлуулалт

 Борлуулалтын захиалгаас автоматаар орлого үүснэ...


Дэлгэрэнгүй